Διαδραστικά Παιχνίδια

Πάνω από 400+ παιχνίδια που έχουν σκοπό με παιγνιώδη τρόπο να βοηθήσουν τον μαθητή να κατανοήσει το μάθημα της ημέρας μέσα από παιχνίδια εμπέδωσης (κυρίως Α’ δημοτικού). Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν άμεσα μέσα από τις ασκήσεις εμπέδωσης (κυρίως τις περιόδους των αξιολογήσεων), στο σχολικό διάβασμα του παιδιού τους, χωρίς ιδιαίτερο άγχος και με την καθοδήγηση της Γνωσιτεχνίας.

Οι διαδραστικές δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να δουλέψουν μέσα από τα παιχνίδια μας ατομικά. Τα παιχνίδια είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα που αν ο μαθητής κάνει λάθος τον παρακινούν να το διορθώσει και εάν είναι ορθή η απάντησή του, τον οδηγούν στην επόμενη άσκηση. Έτσι, ενεργοποιεί μαθησιακά τον μαθητή με παιγνιώδη τρόπο.

Για τον εκπαιδευτικό είναι ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να το αξιοποιήσει στην τάξη του ως εποπτικό μέσο.

Τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε tablets και σε υπολογιστές.

Οι δραστηριότητες – ασκήσεις, βρίσκονται μέσα στην τάξη του κάθε μαθήματος (π.χ. Ελληνικά – Α’ τάξης) με τον τίτλο της ενότητας του σχολικού βιβλίου (π.χ. η Παρέα μας) και έχουν τον τίτλο του σχολικού μαθήματος (π.χ. Πού είναι ο Άρης;). Έτσι μπορούν οι χρήστες μας να αναγνωρίζουν εύκολα το μάθημα της ημέρας τους.

Δωρεάν Παιχνίδια