Η Γνωσιτεχνία στο Σχολείο

Μια σειρά από χρήσιμο εποπτικό και συμπληρωματικό υλικό για το Νηπιαγωγείο (Θεματικές Ενότητες, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Προγραφικές και Προαναγνωστικές ασκήσεις, που συνθέτουν την Αλφαβήτα) και για το Δημοτικό τα μαθήματα Ελληνικά, Μαθηματικά και μια σειρά από Περιβαλλοντικά θέματα, βασισμένα στα σχολικά βιβλία του Υπουργείου Παιδείας.

Όλο το εκπαιδευτικό Υλικό της Γνωσιτεχνίας είναι βασισμένο στα σχολικά εγχειρίδια και είναι εγκεκριμένο ως Διδακτικτό Μέσο από το Υπουργείο Παιδείας. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προβάλλουν το υλικό μας σε οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο διαθέτουν στο σχολείο τους (βιντεοπροβολέα, υπολογιστή, διαδραστικό πινάκα κ.ά.).

Ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση με τη συνδρομή που θα αποκτήσει σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό της Γνωσιτεχνίας, που περιλαμβάνει:

  • Μικρά μήκους Ντοκιμαντέρ (150 βιντεάκια)
  • Διαδραστικά Παιχνίδια (400 παιχνίδια)
  • Φύλλα Εργασίας (πάνω από 4000)
  • Σχέδια Δράσης (σε περιβαλλοντικά θέματα)
  • Εικόνες Πινακίδας (σε όλες τις θεματικές ενότητες νηπιαγωγείου), κ.ά.