Όροι και Προϋποθέσεις

1. Όροι

Η διαδικτυακή πύλη www.gnositexnia.com ("ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ") είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Η.Ε. 321520 εξ Αρχ. Μακαρίου Γ' 36Α, Ανάγεια, Λευκωσία, Κύπρος) η οποία έχει παραχωρήσει την αποκλειστική εμπορική εκμεταλλευση του www.gnositexnia.com στη NEW LIGNO GNOSIS LTD Η.Ε. 321516.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται τα πωλούμενα αγαθά/υπηρεσίες από την εταιρεία NEW LIGNO GNOSIS LTD (Η.Ε. 321516 εξ Αρχ. Μακαρίου Γ' 36Α, Ανάγεια, Λευκωσία, Κύπρος) η οποία έχει την αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση του www.gnositexnia.com με δικαίωμα να διορίζει αντιπροσώπους (αποκλειστικούς και μη) σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες και συναλλαγές τις οποίες έχετε ήδη διεκπεραιώσει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

H ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.gnositexnia.com , τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε υπηρεσία που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από την ιστοσελίδα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ευθύνεται μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης στην παροχή παραγγελθέντων υπηρεσιών και για πληροφορίες που η ίδια δίνει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν αυτοί επιχειρήσουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο, αλλά και κατά την διάρκεια αυτής και αφορούν τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.Επίσης η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

Η ιστοσελίδα www.gnositexnia.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από τη ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσίας, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και κανονισμών.Παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, συνεπάγεται την τέλεση αστικού αδικήματος και τη υποχρέωση του παραβάτη σε σχετικές αποζημιώσεις. 

Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή, μηχανική και/ή άλλη προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή, διανομή, μετάφραση, διασκευή,μεταφορά, λήψη, μεταποίηση,  προσαρμογή, διευθέτηση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχόμενου, διαφήμιση, πώληση, εκμίσθωση, δανεισμός και η έκθεση στο κοινό του προτύπου και/ή αντιγράφων του περιεχομένου, μετάδοση προς το κοινό, εκπομπή, παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου και/ή καλωδιακής αναμετάδοσης, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Eπιτρέπεται σε νόμιμο χρήστη της βάσεως δεδομένων που περιέχονται στον ιστότοτοπο www.gnositexnia.com η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή, μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση, μετατροπή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη, παρουσίαση της βάσεως δεδομένων ή αντιγράφων, χωρίς προηγούμενη άδεια του δημιουργού της, νοουμένου ότι οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις είναι απολύτως αναγκαία για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσεως δεδομένων και την κανονική χρησιμοποιήση της βάσεως.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ ή/και του www.gnositexnia.com ή/και των ανωτέρω τρίτων μερών και προστατεύονται από την Κυπριακή Νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο, περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, συνεπάγεται την τέλεση αστικού αδικήματος και τη υποχρέωση του παραβάτη σε σχετικές αποζημιώσεις

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι επωνυμίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών τους και απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση που να αντίκειται στην Κυπριακή Νομοθεσία, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιοπερί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, συνεπάγεται την τέλεση αστικού αδικήματος και τη υποχρέωση του παραβάτη σε σχετικές αποζημιώσεις.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.gnositexnia.com αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και γενικά παραβαίνει την ισχύουσα Κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Ασφάλεια

Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

(i) Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να τροποποιείται τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.Ο μοναδικός που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού σας και ακολούθως του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον κωδικό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία κωδικού.

(ii) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

(iii) Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ.

(iv) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

(v) Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.Τα συστήματα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (κωδικούς, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits.Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Το σύστημα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.Τα συστήματα της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

(vi) Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ είναι εμπιστευτικές και η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

- Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

- Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση/διάταγμα, ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

- Στην περίπτωση που η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

- Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.gnositexnia.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.gnositexnia.com, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και άρνησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας κατά διαστήματα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία.Τα cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, ωστόσο έτσι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες λειτουργίες.

Για να είναι δυνατή η διαχείριση της ιστοσελίδας μας με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που καθιστά δυνατή την αναγνώριση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ενός επισκέπτη και αναφέρεται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που προβάλλετε μια ιστοσελίδα.

8. Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι: info@gnositexnia.com.

Σε περίπτωση κατα την οποία ο κωδικός πρόσβασης επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί από μη διακιούχο το σύστημα θα ακυρώνει τον κωδικό πρόσβασης και ο δικαιούχος αυτού θα πρέπει να καταβάλλει τέλος επαναφοράς του κωδικού για € 15,00 και /η οινδήποτε ποσό ήθελεν καθορίσει από καιρού εις καιρόν η εταιρεία

9. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Κυπριακό δίκαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ελλην. Δημοκρατία διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Ο καταναλωτής αποδέχεται την ισχύ του Νόμου 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει για συναλλαγή που λαμβάνει χώρα στην Ελλην. Επικράτεια αρμόδια για επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα.

10. Τερματισμός Υπηρεσιών:
Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας, να τερματίσει λογαριασμούς, να καταργήσει ή να τροποποιήσει περιεχόμενο ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 

ΔΙΑΦΟΡΑ:
1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, διακοπές ρεύματος κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το ηλεκτρονικό κατάστημα  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει δημοσίως και αμέσως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε εκάστοτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους της.
3. Περιγραφή υπηρεσιών & προϊόντων: Η ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ επιχειρεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβής στις περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλου περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας είναι απολύτως ακριβής, πλήρης, αξιόπιστη, ενημερωμένη ή χωρίς σφάλματα.
4. Απαγορεύεται η δημόσια προβολή και/η χρήση και/η καθ'οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑΣ χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της NEWLIGNO GNOSIS LTD. Η χρήση της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς. Οιαδήποτε προβολή και/η χρήση σε κοινό απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑΣ.