Τι είναι η Γνωσιτεχνία;

Παίζω – Διαβάζω – Μαθαίνω

Η Γνωσιτεχνία είναι μία Πρωτοποριακή Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που προσφέρει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.

Η Γνωσιτεχνία δεν είναι μεθοδολογική προσέγγιση, ούτε έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτήν που ήδη υπάρχει. Είναι συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό στη βάση των σχολικών εγχειριδίων, όπου δίνει υλικό για εξάσκηση στον μαθητή, για τους γονείς κατευθυντήριες γραμμές (μέσα από τα παιχνίδια και κατευθυντήρια φύλλα εργασίας) και το πώς θα βοηθήσει τα παιδιά τους. Για τον δάσκαλο είναι έτοιμο συμπληρωματικό εποπτικό υλικό (φύλλα εργασίας σε μορφή pdf και διαδραστικά, βίντεο/ντοκιμαντέρ, διαδραστικά παιχνίδια, σχέδια δράσης, δημιουργία δικού του διαδραστικού υλικού).

Το εκπαιδευτικό υλικό μας ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (ηλικίες από 3 – 12). Το υλικό είναι βασισμένο στα ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Γνωσιτεχνία δίνει στον μαθητή υλικό για την κατανόηση της γνώσης με παιγνιώδες τρόπο και στον δάσκαλο εποπτικό υλικό, ούτως ώστε να μπορεί να το αξιοποιήσει, να το προσαρμόσει στις δυνατότητες της τάξης του.

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Παρέχει εκπαιδευτικό υλικό

  • Γλωσσική Ανάπτυξη
  • Μαθηματικά
  • Θεματικές Ενότητες
  • Αλφαβήτα (Προγραφικές και Προαναγνωστικές Ασκήσεις)
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Υ.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Πλούσιο Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή

  • Διαδραστικών Παιχνιδιών (400 παιχνίδια)
  • Φύλλων Εργασίας και Αξιολόγησης, με δυνατότητα αποθήκευσης, εκτύπωσης και επεξεργασίας (πάνω από 4000)
  • Σχέδια Δράσης (σε περιβαλλοντικά θέματα)
  • Μικρά μήκους Ντοκιμαντέρ (150 βίντεο) 
  • Εικόνες Πινακίδας (σε όλες τις θεματικές ενότητες νηπιαγωγείου), κ.ά.